آموزش دستگاه تراش CNC

دستگاه‌ تراش‌ CNC سه‌ محوره علاوه‌ بر داشتن‌ کارکردها و توانایی‌های‌ دستگاه‌ تراش‌CNC  دو محوره از قبیل‌ فرم‌ تراشی‌  پیچ‌ تراش‌ و… دارای‌ محور سومی‌ جهت‌ فرزکاری‌ قطعات‌ می‌باشد روش کار‌ که‌ بدین‌ صورت‌ است‌ که‌ بر روی‌ تارت و در داخل‌ جایی‌ که‌ هلدر فرز بر روی‌ آن‌ سوار می‌شودیک‌ هزار خار داخلی‌ قرار دارد و خود هلدرفرز دارای‌ هزار خار خارجی‌ می‌باشد ودر داخل‌ هزار خار داخلی‌ تارت‌ که‌ خود متصل‌ محوری‌ است‌ و‌ توسط موتور جداگانه‌ای‌ حرکت‌ دورانی‌ خواسته‌ شده‌ را انجام‌ می‌دهد قرار می‌گیرد هنگام‌ قرار گرفتن‌ دستگاه‌ در حالت‌ فرزکاری‌ حرکت‌ دورانی‌ اصلی جهت ماشین کاری را این محور انجام‌ می‌دهد و حرکت‌ دورانی ‌اسپندل‌ مقدار حرکت‌ در محورYرا تأمین‌ می‌کند بنابراین‌ در این‌ دستگاه‌ برخلاف‌ دستگاهای‌ تراش‌ CNC دو محورکه‌ ما فقط صفحه‌ (X-Z) را داریم‌ در این‌ دستگاه‌ ما می‌توانیم‌ هر سه‌ صفحه‌ (X-Z) و (Y-Z) و (Y,X) را داشته‌ باشیم ‌و عملیات‌ لازم‌ طبق‌ برنامه‌ نوشته‌ شده‌ را انجام‌ دهیم. در این‌ نوشته سعی‌ شده‌ است‌ علاوه‌ بر تشریح‌ کامل‌ نحوه‌ عملکرد، برنامه‌ نویسی‌ و اپراتوری‌ کامل‌ دستگاه‌تراش‌ دو محوره به‌ تشریح‌ کامل‌ عملکرد مخصوص‌ دستگاه‌ تراش‌ سه‌ محوره نیز پرداخته‌ شود.

چکیده مطلب :

امروزه در صنایع از ماشین های تراش دو محوره CNC جهت ساخت قطعات مختلف به صورت گسترده استقاده می شود و شاید اکثر دانشجویان با آن آشنایی کامل یا مختصری داشته باشند ولی ماشین تراش CNC سه محوره که بتواند هم کار ماشین تراش و هم کار ماشین فرز را انجام دهد کمتر در صنعت ایران استفاده می شود و شاید آشنایی دانشجویان با این دستگاه نیز کمتر باشد. این نوشته در پنج فصل سعی در تشریح کامل این دستگاه از برنامه نویسی تا اپراتوری دارد .امید است تا برای دانشجویان و سایر علاقه مندان به این موضوع مفید و سودمند باشد.

machining

فصل اول : تاریخچه و قسمت های تشکیل دهنده دستگاه CNC

فصل دوم : برنامه نویسی دستگاه تراش CNC دو محوره

فصل سوم : برنامه نویسی بصورت ماکرو

 فصل چهارم : مد فرز کاری در ماشین های تراش CNC سه محوره با سیستم کنترل FANUC

فصل پنجم : اپراتوری و تنظیم دستگاه تراش CNC سه محوره