مجتبی محمدی

مهندس مجتبی محمدی با مدرک لیسانس جوش به عنوان تکنسین جوش کاری، کارشناس تست های غیر مخرب و طراح فیکسچر های جوشکاری در شرکت ماشین ابزار سازان افق مشغول به فعالیت می باشد …