بایگانی تاریخ خورشیدی

 

دسامبر 2018

ایران اتوماسیون > 2018 > دسامبر

سروموتور به انگلیسی: Servomotor یا موتور کنترل به انگلیسی: Control motor  نوعی از موتورهای الکتریکی است که با هدف بکارگیری در سیستم‌های کنترل فیدبک طراحی می‌شود. لختی (اینرسی) در این موتورها پایین بوده...

بیستر بخوانید