دستگاه فرز CNC روتاری چهار محوره ۱۲ هد

دستگاه فرز CNC روتاری چهار محوره ۱۲ هد :

نمونه ها و طرح ها به شرح زیر می باشد

01 02 03 04 05

zballscrow

 

 

 

طرح روتاری عمودی :

01Tarhe Amudi

 

02Tarhe Amudi